Adding Euskera (new language :D)

Glevion shared this idea 2 months ago
Under Consideration

Hey guys ^^. I was thinking about Euskera some days ago and I noticed that it was missing on the language list. It is a language spoken in País Vasco, Spain. It would be fun to have it here :P. I've decided myself to find a list of frequent words (Fount: https://lexiteria.com/word_... ) So I managed myself to type this list of words (I think it's written this way as far as I've seen on Linsk posts)

eta|da|zen|zuen|izan|bat|bere|ere|dira|du|ez|a|edo|ziren|zuten|zituen|egin|k|beste|dago|baina|hau|ditu|den|dute|bi|bezala|de|artean|arabera|lehen|egiten|ondoren|izena|biztanle|euskal|dagoen|egun|baino|duen|behar|baten|arte|oso|gaur|urte|hauek|sortu|bertan|hartu|batean|batzuk|daude|hasi|hainbat|diren|erabiltzen|urtean|udalerria|eman|batera|honek|zituzten|honen|hala|hil|azken|bizi|duten|lortu|hiru|zion|arteko|dela|baita|bigarren|dena|zela|erroldaren|san|i|herri|izeneko|honetan|handia|hartzen|estatu|urtarrilaren|batek|hori|nagusia|izango|Nafarroako|nahi|daiteke|batez|dituzte|lan|ematen|zegoen|joan|ii|la|osatzen|zehar|gain|gero|asko|historia|ondorioz|esan|aurkitu|zenbai|Espainiako|alde|egon|arren|talde|bidez|nahiz|gerra|parte|hamarkada|bitartean|garai|km|dituen|agertzen|lehenengo|gehiago|errege|kilometro|bihurtu|zena|berriz|gabe|aldiz|duena|hizkuntza|lau|inguruan|mendean|utzi|dagoena|aurrera|euren|gainera|inguru|urteko|eskualdean|guztiak|bai|azalera|non|erabili|iparraldean|aurka|izen|mende|antzinako|herriko|egiteko|hiri|sistema|izaten|musika|zati|hegoaldean|eraiki|hiria|herrian|ari|horrela|bera|batzuetan|mundu|aita|beraz|gutxi|horretan|daitezke|milioi|dauka|bakarra|ohi|zuena|hain|hiriburua|ezagutzen|hasieran|egungo|berean|iii|sortzen|zein|taldea|adibidez|munduko|mendebaldean|gisa

I hope it works. It would be fun to type Euskera :)

Greetings :P

Comments (1)

photo
2

Always ready to type in new languages. ;p