Update Albanian

Linsk shared this idea 14 months ago
Completed

Hello,

For a long time, the normal Albanian wordlist contains only 103 words instead of 200. Many words are long or difficult (some with capital letters) and most are not part of the 200 most common of that language. Moreover, the diacritics "ç" and "ë", proper to the Albanian alphabet, are missing.

So I suggest doing as in Romanian a few days ago and updating the normal Albanian list.

Here is a list of the 200 most common Albanian words (all are present in the advanced version):

të|e|në|do|nuk|është|i|më|po|dhe|që|një|për|me|se|ta|unë|te|jo|ti|ka|mirë|mund|ju|çfarë|nga|ne|si|duhet|kjo|kam|ai|këtë|por|shumë|jam|di|këtu|je|ke|mos|a|tani|u|atë|ishte|ajo|ku|nëse|vetëm|dua|kur|janë|ata|mua|edhe|rregull|sa|kemi|na|gjithë|ty|eshte|pse|duke|apo|ky|oh|tij|nje|pak|qe|jemi|gjë|per|parë|kush|keq|bëj|diçka|faleminderit|im|jeni|lutem|dy|keni|vjen|mendoj|jetë|tjetër|para|kështu|atje|bërë|së|kanë|pra|sepse|hej|them|tek|time|ja|bën|pa|ime|duket|asgjë|ndonjë|ndoshta|bukur|shiko|eja|pas|gjitha|vërtetë|shkojmë|disa|çka|tim|kohë|une|zot|zotëri|këto|ma|njeri|çdo|qenë|ashtu|prit|mendon|tuaj|kurrë|kishte|tënde|ato|atëherë|dreqin|ose|shkoj|hajde|tyre|kaq|saj|aty|ia|deri|mire|jashtë|prej|thotë|shtëpi|vdekur|marrë|isha|sikur|tha|gati|as|punë|bëjmë|gjithçka|aq|dreq|brenda|yt|fundit|ditë|thjesht|pastaj|kisha|le|vërtet|vend|herë|shoh|dikush|jote|shko|kete|zoti|tënd|bësh|marr|juaj|akoma|epo|besoj|dashur|sot|fal|cfare|sigurisht|ndodh|përse|shpejt|jep|asnjë|njerëz


Source: https://invokeit.wordpress.com/frequency-word-lists/

(I have mixed the two available lists on the site: "sq-2011" and "sq-2012".)

Comments (2)

photo
124

Thank you Linsk for the words! I have updated the basic wordlist of the albanian typing test, it might take up to one hour for the words to update on the site (cache-related).

photo
98

No problem. Thanks for the update.

photo